بند رختی

بند رختی یا آویز لباس رادیاتور وسیله ای است که امکان قرار گیری روی رادیاتور را دارا میباشد و از این طریق فضایی ایجاد میکند تا با استفاده از حرارت رادیاتور لباسها و سایر موارد روی آن قرار گرفته و خشک گردند. این وسیله برای ساختمانهای آپارتمانی کاربرد مناسبی دارد و در دو سایز تولید میگردد
سایز 38*52 سانتیمتر که 4 متر فضا جهت اویز لباس فراهم مینماید
سایز 38*62 سانتیمتر که 6 متر فضا جهت اویز لباس فراهم مینماید