نسل اول رادياتور

رادیاتور فولادی (چدنی) نسل اول رادیاتور

این نسل از رادیاتورهــای گرمایشــی با آمدن موتورخانه ها ، جایگزین بخــاری های چوبی ، زغالی و نفتی شدند و در وهله ی اول امنیت استفاده از وسایل گرمایشی را ارتقاء دادند،همچنین راحتــی استفاده از این سیستم گرمایشی از مزایای آن به شمار می رفت و نیز قابلیت افزایش تعداد پره ها در صورت کم بودن تعداد پره،برای فضای در نظر گرفته شده از طریق جوشکاری امکان پذیر بود.
از ایرادات و معایب این نسل می توان به سنگینی خیلی زیاد این گونه از رادیاتورها، حجم آبگیـری زیاد و سیاه شدن دیوارها اشاره کرد.همچنین اینگونه از رادیاتورها را به علت حجم زیاد آبگیری نمیشد تا با سیستم پکیج بکار برد ،چرا که حجم زیاد آب و قدرت پایین پکیــج دیواری نسبت به موتورخانه ، مانع از گرم کردن و گردش آب به این میزان به سوی پمپ و مشعل کوچـک پکیــج می شد.از دیگر معــایب این نسل نداشتن زیبایی و زمخت بودن آن بود