راههای ارتباطی با ما

آدرس: کیلومتر 12 جاده تبریز به تهران- 500 متر مانده به پلیس راه، شرکت تک صنعت پاک سهندیه

شماره تماس کارخانه:
041-36300815
041-36300816
041-36300817
041-36300818
- واحد فروش داخلی 1 و 2
- دریافت فکس داخلی 6

شماره تماس مستقیم واحد فروش
- آقای رضوان: 09142984015
- خانم محمدیان: 09901274200
- آقای حمید اخلاقی: 09123011496
پست الکترونیکی: info@sterlingpanel.ir